Mẫu thiết kế Canva bài đăng truyền thông xã hội du lịch màu xanh

Mô tả

This set of designs includes many sizes, to suit different needs:

1. Ratio 1,91:1 (828 x 465) pixels for the cover of desktop/ mobile fanpage, group, event cover, personal profile
2. Ratio 9:16 (1080 x 1920) pixel size for Facebook Stories, Instagram Stories
3. Ratio 2:3 (1080 x 1620) pixels for album portrait/ profile Newsfeed
4. Ratio 1:1 (800 x 800) pixels for album
5. Ratio 4:5 (1000×1250) pixels for facebook/ Instagram post
6. Ratio (2480 x 3508) pixel for flyer/ poster

Mẫu này chưa có đánh giá

Chỉ những khách hàng đã mua sản phẩm này mới có thể đánh giá.

Vendor Information